Bardzo proszę o pomoc!!!:)
Wyobraź sobie że jesteś reporterem. Napisz interesującą historyjkę do tematu English teacher kidnapped!!! lub Explosion in schoolard!!! (10zdań)
Proszę o angielską i polską wersję:))

Bardzo proszę o pomoc:))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T18:19:46+01:00
Yesterday at 10 am in (jakieś tam miasto) school an English teacher has been kidnapped there. According to witnesses testimonies the teacher was going to a class after the bell ringing. When he was passing by the entrance to the school two people jumped inside and took the teacher to their car. In the car there was probably another two people. The car was a blue (jakaś marka samochodu) with broken right windows. The car went away toward (jakieś tam miasto). Both men wore black masks. All men in the school and in the car had green jackets with white sleeves, so they probably were members of a gang. The teacher wore a black uniform, a white t-shirt and a red tie. His head was covered with a brown sack. Everyone who has seen the teacher, kidnappers or their car is asked to call at (jakiś tam numer telefonu).

Wczoraj o godzinie dziesiątej ramo w szkole w (...) porwano nauczyciela języka angielskiego. Wg zeznań świadków po dzwonku nauczyciel zmierzał w kierunku klasy. Kiedy przechodził obok wejścia do szkoły, dwóch ludzi wskoczyło do szkoły i zabrało nauczyciela do samochodu. W samochodzie znajdowali się kolejni dwaj ludzie. Samochód to niebieski (...) z wybitymi szybami po prawej stronie. Samochód pojechał w kierunku (...). Obaj mężczyźni mieli czarne maski. Wszyscy mężczyźni nosili zielone kurtki z białymi rękawami, prawdopodobnie byli więc członkami gangu. Nauczyciel miał czarny garnitur, białą koszulę i czerwony krawat. Jego głowę zakrywał brązowy worek. Każdy, kto widział nauczyciela, porywaczy czy ich samochód proszony jest o kontakt z numerem (...).