Odpowiedzi

2010-03-07T14:55:08+01:00
Ewidencja podatkowa to inaczej spis, wykaz dokumentów, prowadzony dla celów podatkowych.
W Polsce występuje podatek dochodowy od osób fizycznych, którego zasady rozliczania określają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), oraz podatek dochodowy od osób prawnych, którego rozliczanie oparte jest na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT).
Przepisy nakładają na podatników obowiązek prowadzenia szeregu ewidencji. Ich ilość i rodzaj zależy głównie od formy prowadzenia działalności gospodarczej:
* zasady ogólne,
* ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
* karta podatkowa
oraz formy rozliczeń
* podatkowa księga przychodów i rozchodów,
* księgi rachunkowe,
* ewidencja przychodów
Ważne jest również to, czy podatnik jest podatnikiem VAT czy też nie.
Podatnicy prowadzą również ewidencje z własnej inicjatywy w celu ułatwienia sobie rozliczeń podatkowych
*ewidencja zaliczek,
*ewidencja korekt sprzedaży w kasie fiskalnej
Przepisy wymagają prowadzenia następujących ewidencji:
→ ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
→ ewidencji wyposażenia
→ ewidencji sprzedaży
→ ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
→ ewidencji otrzymywanych towarów
→ ewidencji wysyłanych towarów
→ ewidencji przemieszczanych towarów
→ ewidencji nabyć wewnątrzwspólnotowych
→ ewidencji osób, które otrzymały prezenty do wartości 100 zł
→ ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy
→ ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych
→ ewidencja przebiegu pojazdu
→ ewidencja przychodów (podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)
→ ewidencja zatrudnienia (podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej).

Można podać przykładowo zasadę prowadzenia jednej z tych ewidencji, np. ewidencja przebiegu pojazdu:
Należy ją prowadzić odrębnie dla każdego samochodu.
Ewidencja powinna zawierać następujące dane:
* nazwisko, imię i miejsce zamieszkania osoby używającej pojazdu,
* numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
* kolejny numer wpisu,
* datę i cel wyjazdu,
* opis trasy (skąd – dokąd),
* liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
* stawkę za 1 km przebiegu,
* kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu
* podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.