Odpowiedzi

2010-03-06T16:01:40+01:00
Hiob – postać biblijna, mieszkaniec ziemi , bohater starotestamentowej Księgi Hioba powstałej ok. V wieku p.n.e..

Życie Hioba stało się przedmiotem zakładu między Bogiem a Szatanem. W wyniku tego zakładu Hiob został pozbawiony majątku i rodziny oraz dotknięty trądem, co miało wystawić jego wiarę na próbę. Mimo dotykających go nieszczęść i wątpliwości Hiob pozostał wierny Bogu, który nagrodził go za to przywróceniem i pomnożeniem zdrowia, mienia i dzieci.

Według Biblii miał 10 dzieci – 7 synów i 3 córki.

Od jego imienia powstał w języku polskim związek frazeologiczny hiobowa wieść – zła, tragiczna wiadomość.

Hiobowy problem dotkniętego nieszczęściem i zmagającego się z losem człowieka stał się motywem wielu utworów muzycznych, literackich i filozoficznych.
2010-03-06T16:02:27+01:00
Hiob-postać biblijna, mieszkaniec ziemi Us, bohater starotestamentowej Księgi Hioba powstałej ok. V wieku p.n.e..
Życie Hioba stało się przedmiotem zakładu między Bogiem a Szatanem. W wyniku tego zakładu Hiob został pozbawiony majątku i rodziny oraz dotknięty trądem, co miało wystawić jego wiarę na próbę. Mimo dotykających go nieszczęść i wątpliwości Hiob pozostał wierny Bogu, który nagrodził go za to przywróceniem i pomnożeniem zdrowia, mienia i dzieci.
Według Biblii miał 10 dzieci – 7 synów i 3 córki.
Od jego imienia powstał w języku polskim związek frazeologiczny hiobowa wieść – zła, tragiczna wiadomość.
2010-03-06T16:05:34+01:00
Hiob - postać biblijna występująca w Księdze Hioba. żył w ziemi Us. Był człowiekiem prawym, sprawiedliwym i bogobojnym, unikał zła. Był pobożny częso składał Bogu ofiarę całopalenia.Niestety szatan zesłał na niego wiele nie szczęść: stracił dzieci, majatek, zasłanie na niedo choroby - trądu. Bóg chciał cobaczys jak Hiob zareaguje na te nieszczęcia, Hiob przyjął je z powagą.