POTOP- pytania
1.Jaką postawę wobec najazdu szwedzkiego zaprezentowała szlachta polska pod Ujściem?
2.Jaki prawdziwy cel przyświecał działaniom Janusza Radziwiłła?
3.Jakie czyny Kmicica zostały przypomniane w liście króla?
4.Dlaczego Kmicic musiał wiernie służyć Januszowi Radziwiłłowi?
5.Dlaczego Kmicic darował życie Bogusławowi Radziwiłłowi?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:15:06+01:00
1.szlachta polska kapitulowała pod ujściem, podporządkowała się szwecji, tym samym wykazujac swoją obojętnośc.
2. Janusz chciał zagarnąc litwe dla siebie cechowała go prywata
3.obrana króla przez kmicica i obrona Jasnej góry
4.przysięgnął mu na krzyż i wiare
5.ze względu na swą wiare
3 4 3
2010-03-06T18:04:26+01:00
1. Polska wykazała obojętność, a Szwedzi nie "dotrzymali słowa", gdyż podpisali rozejm w Sztumskiej Wsi na 26,5 roku.

2. Chciał mieć Litwę dla siebie :)

3. Obrona Częstochowy (Jasnej Góry) i króla.

4. Bo przysiągł.

5. Ze względu na wiarę.
1 5 1