Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:07:50+01:00
Polacy przez te 123 lata, nie raz prowadzili działania niepodległościowe, bo oczywiście jak każdy naród, chcieli mieć niepodległe państwo. Walczyli nie tylko z bronią w ręku, ale także z piórem, tak jak np. Henryk Sienkiewicz, który pisał powieści " ku pokrzepieniu serc ". Po odzyskaniu niepodległości wcale nie było tak różowo. Dwa lata po odzyskaniu jej mieliśmy na karku bolszewików, chodzi oczywiścię o wojnę polsko-bolszewicką z 1920 roku. Po wygraniu jej, gospodarka stała na niskim poziomie. II RP " wychowała " kilka znakomitych postaci. Byli nimi przede wszystkim Władysław Grabski, który wprowadził reformę pieniężną, Wincenty Witos - rolną, Eugeniusz Kwiatkowski, zasłużył się budową portu Gdynia i Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Niestety polityka w państwie była słaba i niestabilna, a społeczeństwo miała dosyć ciągłych zmian i nie ufało władzy. W pewnym momencie niestety nie pamiętam, w których latach rząd w ciągu 8 lat, zmieniał się aż 13 razy! Partie polityczne mnożyły się jak grzyby po deszczu, wprowadzając jeszcze większy chaos. W 1926 r. został przeprowadzony przewrót majowy przez Józefa Piłsudskiego, dzięki któremu ustąpić musieli Stanisław Wojciechowski, drugi prezydent II RP i Wincenty Witos ówczesny premier. W 1935 roku podczas układu w Locarno, Niemcy zagwarantowały Francji i Belgi nienaruszalność granic, ale nie zrobiły tego w przypadku Czechosłowacji i Polski, więc jasne było, że będą walczyć o wschodnią granicę. 3 tygodnie potem zmarł Józef Piłsudski, w państwie ustalono, że zostaną zaprzestane spory wewnętrzne, a skupią się na sprawach zewnętrznych. Moim zdaniem nie da się jednogłośnie powiedzieć czy był to okres dobry czy zły dla Polski, bo miał swoje dobre strony i złe jak wszystko. Było ich pewnie tyle samo jednych i drugich, więc dla mnie był to czas średni.
1 5 1
2010-03-06T16:13:18+01:00
Osiągnięcia :ugruntowanie w społeczeństwie ,poczucie odpowiedzialności za państwo ,odbudowa zniszczonych mostów ,powstanie Lotu ,COP-centralny okręt przemysłowy ,reforma walutowa
Porażka :problem z przeprowadzaniem reformy rolnej ,problem z mniejszościami narodowymi