WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE :
Zapisz zgodnie z podpisami:
a) suma liczb 2 i x
b) różnica liczb x oraz y
c) iloczyn liczb a i b
d) iloraz liczb c przez d
e) liczba 2 większa od n
f) liczba o 2 razy większa od n
g) liczba o 3 mniejsza od k
h) liczba 3 razy mniejsza od k
i) połowa sumy liczb a ioraz b
j) potrojona różnica liczb y i z
l) podwójny iloczyn liczb x oraz y
ł) kwadrat liczby m

Proszę o dokładne pismo.Z góry dziękuję

3

Odpowiedzi

2010-03-06T16:09:33+01:00
A) 2+x
b)x-y
c) a*b
d)c/d
e) n+2
f) 2n
g) k-3
h) k/3
i)(a+b)/2
j)3(+y-z)
l) 2(x*y)
l) m² lub m*m
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:10:33+01:00
A) x + 2
b) x - y
c) ab inaczej (a × b)
d) c : d
e) n + 2
f) n2 inaczej ( n × 2)
g) k - 3
h) k : 3
i) (a + b) : 2
j) (y - z) × 3
l) (x × y) × 2
ł) m × m inaczej (m²)
2010-03-06T21:30:27+01:00
A)2+x
b)x-y
c)a*b
d)c/d
e)n+2
f)2n
g)k-3
h)k/3
i)(a+b)/2
j)3(+y-z)
l)2(x*y)
l)m²