Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:10:01+01:00
1".Starożytność - Biblia"- święta księga dwóch religii -judaizmu i chrześcijaństwa - powstała przez 14 stuleci - od XIII wieku p.n.e do I n.e.Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to,obok antyku,najważniejsze źródło kultury europejskiej.
2.Antyk Grecko-Rzymski -początki antyku liczą się zwykle od VIII wieku p.n.e do V wieku n.e - kiedy upadło wielkie cesarstwo zachodniorzymskie.Antyk jest wewnętrznie niejednorodny.Anty to epoka bogów (Afrodyta,Apollo,Ares,Atemidy,Asklepiosa,Ateny,Dionizosa,Zeusa i wielu innych)
Filozofowie z tego okresu : Platon,Arystoteles.W tej epoce panował okres klasyczny.Architektura Grecka utworzyła 3 style : dorycki,joński,koryncki.W tej epoce powstawała bardzo duża ilość mitów.Najwybitnejszy pisarz tego okresu to Homer.
3.Średniowiecze - V- XV wiek.Epoka kontrastów.Średniowiecze zawdzięcza swą nazwę renesansowi.Koniec tej epoki łączy się z trzema,bliskimi w czasie wydarzeniami :
1450-rewolucyjny wynalazek druku
1453-upadek Konstantynopola
1492-odkrycie Ameryki przez Kolumba
Średniowiecze to epoka zdominowana przez światopogląd chrześcijański.
Średniowiecze posiadało kulturę teocentryczną - przyporządkowała Bogu ludzkie sprawy i doszukiwała się we wszystkich zjawiskach świata Bożej ingerencji.
Epoka,która zajęła się organizacją edukacji.Utworzono uniwersytety.
Uniwersytety średniowieczne :
-Uniwersytet Paryski
-Oxford i Cambridge w Anglii
-Uniwersytet w Bolonii i Padwie we Włoszech
4.Renesans -Głównym składnikiem kultury renesansu jest prąd umysłowy zwany humanizmem.Ważnym nurtem w odrodzeniu jest reformacja Marcina Lutra.Renesans swą nazwę zawdzięcza wielkim encyklopedystom francuskim XVIII wieku.Epoka ta to przede wszystkim odrodzenie kultury antycznej.Czas tego okresu to początek XIV do końca XVI wieku.Najsłynniejszym filozofem tego okresu jest Erazm z Rotterdamu.Najważniejsze obiekty renesansowe:Amboise,Blois,fasada kościoła Saint Gervaise w Paryżu.Niemcy-zamki w Dreźnie ,Monachium,kamienice w Norymberdze.
Polska-zamek na Wawelu,ratusz w Zamościu,elewacja Krakowskich sukiennic.Malarze tego okresu : Leonardo da vinci,Michał Anioł,Rafael.
5.Barok-czas sensualizmu,emocjonalizmu,dominacji pierwiastków Dionizyjskich,zdecydowanej niejednorodności myśli i prądów literackich.Barok to nazwa europejskich zjawisk kulturowych.Człowiek epoki baroku ma niezwykle silne poczucie kruchości własnego życia.Istotne były kwestie religijne.
6.Oświecenie-wiek rozumu.Podstawowe założenie-racjonalizm,a za nim podążały-empiryzm,sensualizm,ateizm i deizm,materializm i krytycyzm oświeceniowy.Najważniejszym filozofem wtedy był Wolter.Fazy polskiego oświecenia-wczesna,dojrzała,schyłkowa.
7.Romantyzm-Od lat 80.XVIII wieku do połowy XIX w.Romantyzm kształtował się pod wpływem przemian społeczno-politycznych.
8.Realizm-wtedy narodził się pozytywizm.Dynamiczny rozwój przemysłu.
9.Współczesność
1 5 1