Wyjaśnij powiedzenie ;Lasy i parki to zielone płuca miast.

Wkażdym rzędzie przekreśl litery tworzące nazwy gazów występujących w powietrzu .Pozostałe litery utorzą nazwe zjawiska które przyczynia się do wzrostu temperatury powietrza na Ziemi.Wyjaśnij przyczyny i skutki tego zjawiska ??

2

Odpowiedzi

2010-03-06T16:44:44+01:00
LASY I PARKI TO ZIELONE PŁUCA MIAST--, ponieważ drzewo w procesie fotosyntezy pobiera z otoczenia dwutlenek węgla (gaz, który my ludzie wydychamy z organizmu), który jest niezbędny do jej przeprowadzenia, a wydala tlen, który niezbędny jest do procesu oddychania, zachodzącego w naszym organizmie.
4 4 4
2010-03-06T19:42:21+01:00
LASY I PARKI TO ZIELONE PŁUCA MIAST--, ponieważ drzewo w procesie fotosyntezy pobiera z otoczenia dwutlenek węgla (gaz, który my ludzie wydychamy z organizmu), który jest niezbędny do jej przeprowadzenia, a wydala tlen, który niezbędny jest do procesu oddychania, zachodzącego w naszym organizmie.
7 2 7