1.Ruchem jednostajnym prostoliniowym nazywamy taki ruch, w ktorym:
a) prędkośc ma stałą wartośc
b) prędkośc zmienia się w czasie ( rośnie lub maleje)
c) prędkośc rośnie
d) prędkośc maleje

2. Dwaj rowerzyści jadący po prostej drodze w zgodne strony z predkością Va=10 km/h oraz Vb=30 km/h poruszająsię względem siebie z prędkością:
a ) 10 km/h
b) 20 km/h
c) 30 km/h
d) 40 km/h

3.W spoczynku jest
a) Ziemia
b) Księżyc
c) Słońce
d) każde z ciał może byc w spoczynku, zależnie od wyboru układu odniesienia

4.Z przedstawionych wielkości fizycznych: czas,prędkosc, droga, przyspieszenie-wielkością wektorową jest:
a) czas i predkośc
b) prędkośc i droga
c) prędkosc i przyspieszenie
d0 droga i przyśpieszenie

5. Ciało ktore porusza się z predkością 20m/s po 10 s przebędzie drogę:
a) 2m
b) 30 m
c) 200m
d) 400m

6. Stosunek drogi do czasu nazywamy:
a) predkością
b) Przyśpieszeniem
c) torem ruchu
d) przesunięciem

7. Większośc ruchow w przyrodzie stanowią ruchy:
a) jednostajne
b) niejednostajne
c) jednostajnie przyśpieszone
d) jednostajnie opuznione.

3

Odpowiedzi

2010-03-06T16:16:21+01:00
1.a
2.b
3.d
4.c
5.c
6.a
7.b
mam nadzieję że pomogłem :)
2010-03-06T16:18:22+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:18:30+01:00