1. Oblicz różnicę czasu słonecznego między Lizboną ( 8st. W ) , a Nowym jorkiem (74st. W) i Tokyo (140st. E).

2. która godzina czasu słonecznego jest w bostonie (43st. N,64st.W ) jeśli w londynie ( 52st. N, 0st.) jest godzina 12:00 ?

prosze o obliczenia ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:31:41+01:00
Zadanie 1
a) Lizbona 8°W
Nowy Jork 74°W

74°-8° = 66°
66° × 4min = 264min
264 : 60 = 4 h 4min do tyłu, czyli w Nowym Jorku jest 4 h 4min godziny wcześniej niż w Lizbonie

b) Lizbona 8°W
Tokio 140°E

8° + 140° = 148°
148° × 4 min = 592 min
592 min : 60 min = 9 h 52 min
do przodu, czyli jest 9h 52min godziny później niż w Lizbonie

Zadanie 2
Boston 64°W
Londyn 0° - 12⁰⁰

64° - 0° = 64°
64° × 4 min = 256 min
256 min : 60 min = 4 h 16 min

Boston jest na zachód od Londynu, dlatego od godziny 12⁰⁰ musimy odjąć 4 h i 16 min

12 h 00 min - 4 h 16 min = 7 h 44 min

Odp: W Bostonie jest godzina 7⁴⁴.