Ułóż 6 zdań z właściwym wykorzystaniem poznanych związków frazeologicznych ( 3 związki fraz. pochodzenia biblijnego i 3 mitologicznego )

a) zw. fraz. pochodzenia biblijnego:
-alfa i omega,arka Noego, Kainowe znamię,manna z nieba, plagi Egipskie, chleb powszedni,droga krzyżowa, gałązka oliwna, Judasz, niewierny Tomasz, Salomonowy wyrok, Syn marnotrawny,zakazany owoc, ziemia obiecana
b)zw. fraz. pochodzenia mitologicznego:
-bunt prometejski,Ikarowe loty, jabłko niezgody, koń Trojański, Nić Ariadny,paniczny strach, pieta Achillesa, powracać do Itaki, stajnia Augiasza,męki Tantala, Syzyfowe prace, znaleźć się w labiryncie

( daje naj:) prosze o pomoc;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:28:52+01:00
A)Nie każdy może być alfą i omegą.
Mama mówi,że praca to jej chleb powszedni.
Najlepirj smakuje zakazany owoc.
Bóg i jego Królestwo to nasza ziemia obiecana.


b)Moja postawa nie jest oznaką buntu prometejskiego,jestem wierny swym ideom.
Szkoła to jego pięta Achillesa.
Z kazdej opresji pomaga mi wyjść moja nić Ariadny.