Błagam! Pomóżcie! ;(((

1. Zapisz za pomocą symboli:
a) liczbę o 6 mniejszą od trzeciej części liczby x
b) różnicę liczby d i kwadratu liczby e

2. Zapisz w najprostszej postaci:
a) -4x + 2x - 3xy - 5x =
b) 6(x-2y) - 3(4x-y) =

3. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a) 16x2 – 8xy + 4x =
b) 5de2f2 + 15def3 – 10def2 =

4.Oblicz wartość wyrażenia dla x= -1 i y= -2
7x2 – 2y – 1 =

5. Roziwąż równanie:
-4(x-3) - 2(2x+1) = -x + 3

6. Rozwiąż nierówność, rozwiązanie przedstaw na osi liczbowej, podaj największą liczbę całkowitą spełniejącą tę nierówność:
5(2x - 4) + 3> 5x - 12


Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi! ;)))

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:33:24+01:00
1. Zapisz za pomocą symboli:
a) liczbę o 6 mniejszą od trzeciej części liczby x ⅓ x - 6
b) różnicę liczby d i kwadratu liczby e d - e(kwadrat)

2. Zapisz w najprostszej postaci:
a) -4x + 2x - 3xy - 5x = -7x - 3xy
b) 6(x-2y) - 3(4x-y) = 6x - 12y - 12x +3y = -6x - 9y

3. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a) 16x2 – 8xy + 4x = 4(4x(kwadrat)-2xy+x)
b) 5de2f2 + 15def3 – 10def2 = 5def (ef + 3f(kwadrat) - 2f)

4.Oblicz wartość wyrażenia dla x= -1 i y= -2
7x2 – 2y – 1 = 7*-1(kwadrat) - 2*-2 - 1 = 7*1 - 2*-2 - 1 = 7 + 4 - 1= 10

5. Roziwąż równanie:
-4(x-3) - 2(2x+1) = -x + 3

6. Rozwiąż nierówność, rozwiązanie przedstaw na osi liczbowej, podaj największą liczbę całkowitą spełniejącą tę nierówność:
5(2x - 4) + 3> 5x - 12
2 5 2
2010-03-06T16:37:37+01:00
1.
a) x/3 -6
b) d- e ²
2.
a) -4x + 2x - 3xy - 5x = -7x -3xy
b) 6(x-2y) - 3(4x-y) = 6x-12y -12x +3y= -6x -9y
3.
a) 16x2 – 8xy + 4x = 4x(4x-2y+1)
b) 5de2f2 + 15def3 – 10def2 = 5def ²(e+3f-2)
4.
7x2 – 2y – 1 = 7(-1) ² -2(-2) -1= 7*1 +4 -1= 7 +4 -1= 10
5.
-4(x-3) - 2(2x+1) = -x + 3
-4x +12 -4x -2 = -x+3
-4x -4x +x= 3 -12 +2
-7x =-7 |:(-7)
x=1
6.
5(2x - 4) + 3> 5x – 12
10x -20 +3> 5x -12
10x -5x> -12 +20 -3
5x> 5 |:5
x>1
najwieksza liczba +nieskonczonosc
1 5 1
2010-03-06T16:59:29+01:00
A) x/3-6
b) d-e²

a) -4x + 2x - 3xy - 5x =
-3xy-7x
b) 6(x-2y) - 3(4x-y) =
6x-12y-12x+3y=
-6x-9y

a) 16x2 – 8xy + 4x =
4x(4x-2y+1)
b) 5de2f2 + 15def3 – 10def2 =
5def²(e+3f-2)


7*(-1)²-2*(-2)-1=
7*1+4-1=10


-4(x-3) - 2(2x+1) = -x + 3
-4x+12-4x-2=-x+3
-4x-4x+x=3-12+2
-7x=-7
x=1


5(2x - 4) + 3> 5x - 12
10x-20+3>5x-12
10x-5x>-12+20-3
5x>5
x>1 Największa liczba spełniająca +nieskończoność

1 5 1