Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:56:58+01:00
* CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 n-heksan
* CH3(CH2)2CH(CH3)2 2-metylopentan
* CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 3-metylopentan
* (CH3)3CCH2CH3 2,2-dimetylobutan
* (CH3)2CHCH(CH3)CH3 2,3-dimetylobutan