Od podanych wyrazow pochodnych utworz wyraz podstawowy, napisz formant, i wypisz obocznosci.
kotka
czystość
mędrzec
biel
przyprawa
przedpokoj
wybieg
koparka
daszek
narożnik
mosiężny
szarzyzna
brodacz
czerń
śmietnik
zagłówek
zalew
jadalnia
muszka
przedproże1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:35:33+01:00
Kotka kot -ka
czystość czyste -ość e:o
mędrzec mądry ą:ę r:rz -ec
biel biały a:e ł:l
przyprawa przyprawiać
przedpokoj pokój przed-
wybieg bieh wy-
koparka kopać ć:r -ka
daszek dach ch:sz -ek
narożnik róg g:ż -nik
mosiężny mosiądz ą:ę dz:ż -ny
szarzyzna szary r:rz -yzna
brodacz broda -acz
czerń czarny n:ń
śmietnik śmieci ci:t -nik
zagłówek głowa o:ó za-
zalew lać a:e e:w za-
jadalnia jeść e:a -alnia
muszka much ch:sz
przedproże próg ó:o g:ż przed-
4 3 4