Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 12 i 16 jest podobny do trójkąta o obwodzie równym 6. Podaj długości przeciwprostokątnych obu trójkątów.

W trójkącie prostokątnym, którego obwód jest równy 60, stosunek długości przyprostokątnych wynosi 4/5. oblicz długości boków tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:43:26+01:00
12²+16²=x²
144+256=x²
x=√400
x=20
obw= 12+16+20
obw= 48
48÷6=8
12÷8=1½
16÷8=2
20÷8=2½
1½+2+2½=6
Przeciwprostokątna większego trójkąta wynosi 20, a mniejszego 2½.
1 5 1