Proszę o szybkie rozwiązanie tego zadania.
Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj polecenie.
Zbyt długie przebywanie na słońcu jest jedną z przyczyn uszkodzeń skóry.Skutki tych uszkodzeń są bardzo różne:łagodne oparzenie skóry, przedwczesne starzenie się skóry, a nawet powstawanie raka skóry.Wiekszości oparzeń to oparzenia I stopnia, które ograniczają się do naskórka. Oparzenia II stopnia obejmują skórę właściwą, a przy oparzeniu III stopnia ulęgają zniszczeniu wszystkie warstwy skóry oraz nerwy i tkanka podskórna. Stopień uszkodzenia zależy od natżenia promieniowania ultrafioletowego (UV), które jest największe latem w godzinach od 10 do 14.Promieniowania ultrafioletowe krótkie (UVB) powoduje oparzenia słoneczne, a ultrafioletowe długie (UVA) jest odpowiedzialne głownie za opalenie.Obydwa rodzaje promieniowania mogą przyczyniać się do nowotworów skóry.
Korzystając z informacji zwanych w tekście, podaj trzy argumenty uzasadniając twierdzenie "Promienie słoneczne mogą być niebezpieczne dla człowieka"

2

Odpowiedzi

2010-03-06T16:32:21+01:00
1. Przedwczesne starzenie się skóry.
2. Rak skóry
3. Poparzenia słoneczne
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T18:10:56+01:00
Nasza skóra przedwcześnie zestarzeje się.
Mogą wystąpić oparzenia skóry.
Promienie sloneczne niszczą nerwy i tkanki podskórne.