1. Scharakteryzuj wielkości opisujące ruch.
2. Tor ruchu i wektor przemieszczenia: podobieństwa i różnice.
3. Tor ruchu i droga: podobieństwa i różnice.
4. Ile czasu upłynie, aby statkiem przebyć drogę równą 15 km w jedną stronę i taką samą odległość z powrotem po rzece, w której prędkość nurtu wynosi Vn = 2 km/h? Prędkość statku na stojącej wodzie Vs = 8 km/h.
5. Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, z prędkością 5m/s. Jaką drogę przybędzie w 5 s ruchu, a jaką po 8 s ruchu?
6. Zdefiniuj względność ruchu, podaj przykład.
7. Dokonaj przeliczenia jednostek prędkości:
a) 72km/h na m/s
b) 15m/s na km/h

Proszę o szybkie rozwiązanie! :) Z góry dziękujee :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:40:04+01:00
1.
przemieszczenie - różnica początkowego i końcowego położenia ciała
tor - linia (niekoniecznie prosta), którą zakreśla poruszające się ciało
droga - długość danego odcinka toru ruchu
czas - różnica pomiędzy początkową, a końcową chwilą ruchu

2.
przemieszczenie - różnica początkowego i końcowego położenia ciała
tor - linia (niekoniecznie prosta), którą zakreśla poruszające się ciało

* wektor przemieszczenia jest zawsze linią prostą (w przeciwieństwie do toru)
* wektor przemieszczenia to linia łącząca początkowe i końcowe położenie ciała, niezależnie od toru, którym się poruszał

3.
Droga to po prostu długość odcinka toru, co oznacza, że nie muszą i przeważnie nie są one równe.

4.

pod prąd (w jedną stronę):
v=8km/h-2km/h=6km/h
t=s/v
t=15km / 6km/h
t=2,5h

z prądem;
v=8km/h+2km/h=10km/h
t=s/v
t=15km / 10km/h
t=1,5h

2,5h+1,5h=4h

5.

s=v*t

s=5m/s*5s
s=25m

s=5m/s*8s
s=40m

6.
Względność ruchu polega na tym, że ciało może się poruszać względem jakiegoś ciała, a względem innego - pozostawać w spoczynku.
np:
* człowiek jadący w pociągu (względem pociągu jest w spoczynku, względem torów - w ruchu)
* pies na ziemi (względem ziemi jest w spoczynku, względem słońca - w ruchu)

7.
72km/h = 20m/s
15m/s = 54km/h