PILNE !!!!!!!!!
Oblicz prace:

a)przy wyciąganiu 15 kilogramowego wiadra ze studni o głębokości 6 metrów
b)lokomotywy o sile 200kN ciągnącej wagony przez 30km
c)wykonaną przez 2 chłopców ciągnących 1,5km wózek z siłą 40N każdy

Posługujemy się na lekcji wzorem W=F*s :)

2

Odpowiedzi

2010-03-06T16:48:55+01:00
A.
m = 15 kg
s = 6m
g = 10 m/s^2= 10 N/kg
W = ?
W = F*s
F = m*g
W = m*g*h
W = 15 kg*10 N/kg*6 m
W = 900 J
b.
F = 200 kN=200000 N ; kilo = 1000
s = 30 km = 30000 m
W = ?
W = 200000 N * 30000 m = 6 000 000 000 J = 6 GJ ;
giga = miliard = 10^9
c.
F = 2*40 N = 80 N ; (bo 2 chłopców)
s = 1,5 km = 1500 m
W = ?
W = F*s
W = 80 N *1500 m
W = 120000 J = 120 kJ
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T16:49:09+01:00
A)
m = 15 kg
h = 6 m
g = 10 m/s²
W = Ep = m * g * h
W = 15 * 10 * 6 = 900 J

b)
F = 200 kN = 200 000 N
s = 30 km = 30 000 m
W = F * s
W = 200 000 * 30 000 = 6 000 000 000 J = 6 000 MJ

c)
F = 40 N
s = 1,5 km = 1500 m
W = 2F * s
W = 80 * 1500
W = 120 000 J = 120 kJ