Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T23:52:26+01:00
Kościoły asyryjskie - do tej tradycji zalicza się Asyryjski Kościół Wschodu, Chaldejski Kościół Wschodu (patrz Katolickie Kościoły Wschodnie), Kościół Syro-malabarski (patrz Katolickie Kościoły Wschodnie). Dawniej określane były jako Kościoły nestoriańskie. Potocznie występują także nazwy: kościoły wschodnio-syryjskie, babilońskie; w Indiach zaś kościoły św. Tomasza. Na określenie tego nurtu przyjmuje się termin chrześcijaństwo przedefeskie, orientalne bądź „starożytne kościoły wschodu”.Kościoły starokatolickie - znane też jako Kościoły utrechckie i narodowe (np. w Polsce jako Kościół Polskokatolicki). Na określenie tego nurtu przyjmuje się termin - chrześcijaństwo starokatolickie lub starokatolicyzm.

Kościoły anglikańskie - znane też jako Kościoły angielskiej reformacji lub Kościoły Wspólnoty Anglikańskiej. Na określenie tego nurtu przyjmuje się termin - chrześcijaństwo anglikańskie lub anglikanizm.

Kościoły luterańskie - znane też jako Kościoły ewangelickie, Kościoły ewangelicko-luterańskie lub ewangelicko-augsburskie. Na określenie tego nurtu przyjmuje się termin - chrześcijaństwo ewangelickie, luterańskie lub luteranizm. W powszechnym stosowaniu jest także nazwa protestantyzm.

Kościoły reformowane - znane też jako Kościoły ewangelickie, Kościoły ewangelicko-reformowane lub Kościoły kalwinistyczne. Na określenie tego nurtu przyjmuje się termin - chrześcijaństwo ewangelickie, reformowane, kalwinistyczne lub kalwinizm. W powszechnym stosowaniu jest także nazwa protestantyzm.

Kościoły metodystyczne - znane też jako Kościoły ewangelickie lub ewangelicko-metodystyczne. Na określenie tego nurtu przyjmuje się termin - chrześcijaństwo ewangelickie, metodystyczne lub metodyzm. W powszechnym stosowaniu jest także nazwa protestantyzm.

Kościoły zielonoświątkowe - znane też jako Kościoły pentekostalne i charyzmatyczne. Na określenie tego nurtu przyjmuje się termin - zielonoświątkowcy, piećdziesiątnicy, chrześcijaństwo charyzmatyczne i pentekostalne.

Kościoły ewangeliczne i baptystyczne
1 5 1