Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:57:36+01:00
Ile cząsteczek znajduje się w ziarnku piasku o masie 0,5 g jeżeli piasek jest czystym tlenkiem krzemu (IV) ?

M(SiO₂)=28+2*16=60 g/mol

60g-----6,02*10²³
0,5g-----x
x=0,05 * 10²³cz
6 5 6
2010-03-06T20:00:44+01:00
To jest zadanie na mole. Czyli zaczynamy od ustalenia masy molowej tlenku krzemu (IV). Odczytujemy ją z układu okresowego, tylko jednostką nie są unity, a gram/mol :
M SiO₂ --> 28g/mol + 2*16g/mol=28g/mol+32g/mol=60g/mol

Teraz dowiedzmy się o ilu molach związku mówi treść zadania; z pomocą przyjdzie nam proporcja o następującej treści: skoro 1 mol SiO₂ waży 60g, to ile moli ważyć będzie 0,5g;
1 mol --- 60g
x --- 0,5g
x=1 mol * 0,5g/60g=0,0083mol

Do tego zadania niezbędna jest także następująca zależność: w jednym molu zawsze jest 6,02 *10²³ cząstek. Jest to tak zwana liczba Avogadra, bardzo przydatna zresztą. Radzę zapamiętać. Tak więc skoro już to wiemy, możemy ułożyć proporcję o następującej treści: skoro w jednym molu jest 6,02 *10²³ cząstek, to w 0,0083molach związku jest ile cząstek?
1 mol --- 6,02 *10²³
0,0083mol --- x
x= 0,0083mol * 6,02 *10²³/1mol
x=0,05*10²³=5*10²¹

Jeśli byłoby coś niejasnego, wal śmiało na PW ;) Pozdrawiam
7 5 7