1.Jakie substancje są używane do produkcji szkła, wymień rodzaje szkła.
2.W jakiej postaci występują metale w skorupie ziemskiej, co to są rudy metali?
3.Jakie zanieczyszczenia atmosfery są wynikiem spalania węgli kopalnych i ropy naftowej?

Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

2010-03-06T20:19:10+01:00
1. skład: piasek kwarcowy, węglan sodu Na2CO3, węglan wapnia CaCO3, tlenki boru B2O3, tlenki ołowiu PbO

Rodzaje szkła:
-szkło budowlane;
-szkło jenajskie (szkło boro-krzemianowe);
-szkło ołowiowe (kryształowe);
-szkło optyczne;
-szkło sodowe.

2 w postaci tlenków, soli, wodorotlenków.
Ruda metali jest to kopalina, czyli skała lub minerał, z której wydobywa się jeden lub więcej składników.
3.nie rozumiem pytania