Przelicz: MUSZĄ BYĆ OBLICZENIA!
1mm(kwadratowy) na cm (kwadratowe)
5arów na m (kwadratowe)
0.5cm (kwadratowego) na mm (kwadratowe)
0,07dm(kwadratowego) na mm(kwadratowe)
723.4hektarów na km (kwadratowe)
1.75m (kwadratowego) na ary
3.2 km(kwadratowego) na m (kwadratowe)
8391 arów na hektary
3ha 42a na m(kwadratowe)

3

Odpowiedzi

2010-03-06T17:00:44+01:00
A)0,01mm2
b)500m2
c)50mm2
d)700mm2
e)73240km2
f)0,175a
g)3200000m2
h)83,91ha
i)30420m2
2010-03-06T17:07:27+01:00
1mm^= 1/100= 0,01cm^
5arów= 5*100 = 500m^
0.5cm^= 0.5*100 = 50 mm^
0,07dm^=0.07*10000= 700mm^
723.4 ha = 723,4/100=72,34 km^
1.75m^=1,75/100=0,0175 ar
3.2 km^ = 3,2*1000000 =3200000 m (kwadratowe)
8391ar= 8391/100=83,91 ha
3ha 42a = 3*100 + 42 = 342a = 342*100=34200 m^
2010-03-06T17:13:31+01:00
1mm(kwadratowego)=0,01cm(kwadratowego)
5a=500m(kwadratowego)
0,5cm(kwadratowego)=50mm(kwadratowego)
0,7dm(kwadratowego)=7000mm(kwadratowego)
723,4ha=7,234km(kwadratowego)
1,75m(kwadratowego)=175a
3,2km(kwadratowego)=3200000m(kwadratowego)
8391a=83,91ha
3ha42a=34200m(kwadratowego)