Które zdanie najlepiej charakteryzuje rządy sanacji w latach 1926 - 1939? Pisemnie uzasadnij swój wybór.
-Polska w latach 1926 -1939 była państwem w pełni demokratycznym ,a dzięki rządom sanacyjnym usprawniono władzę wykonawczą ,co znacznie ukróciło szerzenie sie prywaty ,przekupstwa ,partyjnictwa i innych negatywnych zjawisk w życiu społecznym.
-Pod rządami sanacji w latach 1926-1939 ograniczono demokrację za cenę usprawnienia państwa.
- Rządy sanacji w latach 1926 -1939 przekreśliły osiągnięcia polskiej demokracji pierwszych lat niepodległości ; wprowadziły rządy dyktatorskie ,nie dajac społeczeństwu nic w zamian.1

Odpowiedzi

2010-03-06T21:10:30+01:00
Polska w latach 1926 -1939 była państwem w pełni demokratycznym ,a dzięki rządom sanacyjnym usprawniono władzę wykonawczą ,co znacznie ukróciło szerzenie sie prywaty ,przekupstwa ,partyjnictwa i innych negatywnych zjawisk w życiu społecznym.To właśnie Monteskiusz wprowadził trójpodział wladzy , który stał sie bardzo wygodną i atrakcyjna władzą , która dotyczyła wszystkich ludzi i prowadziła do zgodnosci narodu :)

prosze o naj ;*
22 3 22