Odpowiedzi

2010-03-06T17:35:08+01:00
1.34
a) jest to współczynnik przyrostu naturalnego
b) 1950-1955; 1975-1985
ludność chcąc zrekompensować sobie wojnę zakładała masowo rodziny
wejście w wiek dorosły osób urodzonych tuż po wojnie
wielodzietny model rodziny
c) 1956-1974; 1986-2007
trudna sytuacja ekonomiczna
uświadamianie antykoncepcyjne
angażowanie się kobiet w karierę zawodową
model 2+1

2.35
Jeżeli nadal utrzymywać się będzie model rodziny 2+1 i kariera zawodowa będzie przedkładana nad macierzyństwo to współczynnik naturalny może osiągnąć wartość ujemną.

3.35/36
a)obrazek pierwszy.
b) Polacy coraz częściej decydują się na posiadanie tylko jednego dziecka ze względu na brak środków na ich utrzymanie bądź złe warunki mieszkaniowe. Wiele kobiet skupia się na karierze zawodowej, odkładając macierzyństwo na później lub całkowicie z niego rezygnując. Wpływ na to może mieć także polityka władz, ustalająca długość urlopu macierzyńskiego, wysokość zasiłków rodzinnych, a także obawa ludzi przed utratą pracy.
c) Wartość przyrostu naturalnego maleje. W przyszłości gdy nic nie ulegnie zmianie przyrost naturalny w Polsce będzie miał wartość ujemną.

4.36
1.1 – 2.5% : pomorskie, wielkopolskie, podkarpackie, małopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie
0,1 – 1.0% : mazowieckie, zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie
-1,0 – 0.0% : podlaskie, lubelskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie
poniżej –1.0% : łódzkie, świętokrzyskie

najniższy w łódzkim –3.1%, najwyższy w pomorskim 2.5%

5.36
Niemcy (podkreśl), Francja, Ukraina (podkreśl), Wielka Brytania, Włochy.

1.37
1994; 15; 260tys; 270tys; wyżu;

2.37
a) niebiesko: warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie
na czerwono: mazowieckie, dolnośląskie, łódzkie
(tabela):
najniższy : 105; 105; 105; 105
najwyższy : 110; 109; 108
b) Jest to spowodowane tym, iż w niektórych rejonach z przemysłem zatrudnia się dużą liczbę mężczyzn.
c) Najwyższy współczynnik feminizacji mają rejony z przemysłem zatrudniającym dużą liczbę kobiet np. rejon łódzki.
d) Jest to maskulinizacja.

3.38
przedprodukcyjny: <18 ; <18
produkcyjny: 18-65 ; 18-60
poprodukcyjny: >65 ; >60

4.38
a) Maleje liczba urodzeń, wydłuża się czas życia ludzi. Społeczeństwo polskie starzeje się.
b) Najkorzystniejsza struktura wiekowa w państwie, to taka, gdzie przeważa liczba ludności w wieku produkcyjnym, ponieważ w ten sposób utrzymuje ludzi w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjny.
c) Uwzględniając malejąca liczbę urodzeń, 3os model rodziny, społeczeństwo polskie starzeje się i za 20 lat jeśli nic się nie zmieni przeważać będzie liczba ludności poprodukcyjnej a nie produkcyjnej.
d) społeczne: starzenie się społeczeństwa, ujemny przyrost naturalny
ekonomiczne: nie będzie komu pracować, dużo ludzi będzie pobierać emerytury i renty.

5.39
strażacy - możliwość zatrucia się palącymi się substancjami, a także praca w niebezpieczeństwie.
górnik - praca w niebezpieczeństwie i w warunkach, szkodliwych dla zdrowia.
1 5 1