Z metalowej sztaby o długości 2 dm i przekroju kwadratu o boku a=10 cm wytoczono wał o maksymalnym promieniu r. Ile procent objętości sztaby stanowiły odpady, przy tłoczeniu? Do obliczeń przyjmij π=3,14.
Proszę o wszystkie obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-03-06T17:34:42+01:00
L=2dm=20cm
a=10cm
π=3,14cm
szukane V₀=? -objętość odpadów

r=1/2a=5 cm
V₁-obj. sztaby
V₁=a²l = 10cm *10cm*20cm=2000cm³
V₂-obj. wałka
V₂=πr²l = 5cm*5cm*π*20cm= 1570cm³
V₀=V₁-V₂
V₀=2000cm³-1570cm³= 430cm³
430cm³/2000cm³ *100⁰/₀= 21,5⁰/₀-tyle procent stanowią odpady ze sztaby przy toczeniu
rysunek w załączniku
pozdrawiam