Odpowiedzi

2015-01-28T08:04:25+01:00
Poeta pisze o czapli: „Padła nieżywa. Tak zdrajcom bywa”. W ten sposób poucza czytelnika, że kto działa podstępnie i w złej wierze wyrządza komuś krzywdę, wykorzystując jego trudną sytuację, poniesie okrutną karę. Tytułowa czapla ma takie wady ludzkie jak chytrość, fałsz, podstęp i chciwość. Ryby oznaczają naiwność, łatwowierność, a rak zdecydowanie i sprawiedliwość.
8 4 8