Spółka komandytowo-akcyjna łączy w sobie cechy innych spółek. Podaj przykłady tych cech i określ, z jakich spółek są zapożyczone. To zadanie jest z ćwiczeniówki z podstaw przedsiębiorczości Operona dla liceum i technikum. Bardzo pilllllllllllllllllne.Proszę o pomoc:)))) na pon

1

Odpowiedzi

2010-03-06T17:43:02+01:00

spółka komandytowo-akcyjna zawiera cechy wspólne łączące spółkę komandytową i spółkę akcyjną. Wspólnicy w spółće komandytowo- akcyjnej to komplementariusz i akcjonariusz. komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. Komplementariusz występuje też w spółce komandytowej i również za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. z kolei akcjonariusz w sp. komandytowo- akcyjnej za zobowiązania spółki odpowiada jedynie do wysokości wniesionego wkładu, zresztą podobnie jak w sp. akcyjnej.Sp. komandytowo- akcyjna nie posiada osobowości prawnej, ale wymagane jest wniesienie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 50.000 zł, co nie jest wymagane przy innych spółkach sklasyfikowanych jako osobowe.spółka ta również zobowiązana jest przeposami do wyłonienia władz spólki, a mianowicie musi być to zarząd. umowa spółki nie może być zawiązana bez udziału notariusza i wymaga ona formy aktu notarialnego tak samo jak i spółki: komandytowa, akcyjna i z o. o.
1 4 1