Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T17:01:03+01:00
Selektywność - stosunek oczekiwanego produktu do produktów ubocznych w reakcjach chemicznych. Reakcja jest tym bardziej selektywna im więcej powstaje oczekiwanego produktu i mniej produktu ubocznego.

Np: gdy reakcja równoległa typu:
A + B

prowadzi do produktu "C":
A + B = C

lub "D":
A + B = D

selektywność w stosunku do oczekiwanego produktu C mierzy się dzieląc otrzymaną liczbę moli "-C" do produktu ubocznego "D".
stronniczość informacji-nie wiem co to zanczy
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:05:33+01:00
Selektywny- umiejący wychwytać tylko potrzebne , ważne informacje , szczegóły itp. z pomijaniem innych, wybiórczy
stronniczy - kierujący się nie obiektywizmem, ale własnymi sympatiami, własnym interesem, będący wyrazem takiej postawy
nieobiektywny tendencyjny