1. 80g 10-procentowego roztworu kwasu octowego (CH₃COOH) rozcienczono wodą do objętości 450 cm³. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.
2. Oblicz jaką objętość 6-molowego roztworu kwasu azotowego (V) należy użyć w celu otrzymania 450cm³ 0,1-molowego roztworu tego kwasu.
3. Oblicz masę siarczanu (VI) potasu konieczną do otrzymania 250cm³ 0,4-molowego roztworu tej soli.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:34:00+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mCH₃COOH=60u
60g kwasu----1mol
8g kwasu-----xmoli
x=8/60
x=0,13mola kwasu

0,13mola kwasu-----450cm3 roztworu
xmoli-----------------1000cm3
x=0,13*1000/450
x=0,29mola
Stężenie molowe otrzymanego roztworu wynosi 0,29mola/dm3


2.
0,1mol-----1000cm3
xmoli-------450cm3
x=0,1*450/1000
x=0,045mola

6moli------1000cm3
0,045mola----xcm3
x=0,045*1000/6
x=7,5cm3
Należy użyć 7,5cm3 6-molowego kwasu

3.
mK2SO4=174u
0,4mola-----1000cm3
xmoli--------250cm3
x=0,4*250/1000
x=0,1 mola

1mol K2SO4-------174g
0,1mola---------xg
x=0,1*174
x=17,4g K2SO4
1 5 1