Zad 1
ZAPISZ SŁOWNIE LICZBY
a) 2057
b) 34 501
c)243 128
d)40 053
Zad2 Ile liczb większych od 5500 ,ale mniejszych od 9000 można zbudować z cyfr 4,5,8,9 jeśli cyfry w liczbie nie mogą się powtarzać Zad3 Korzystając z cyfr 0,1,2,3,5,7 ułóż Liczbę cztero cyfrową która A)jEST PODZIELONA PRZEZ 3 b) Jest podzielona przez 4
C)jest podzielona przez 2 i nie jest podzielona przez 5

ZAD5 oBLICZ pamiętając o kolejności wykonywania działań
A) 81-(72-91:7)+ 26 * 5 =
B) 19 904 - 456 * 39+1428:14=

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T17:12:13+01:00
1.a) 2057 -dwatysiące piędździesiątsiedem
b) 34 501- trzydzieści cztery tysiące pięćset jeden
c)243 128- dwieścieczterdzieścitrzy tysiące stodwadzieścia osiem
d)40 053-czterdzieści tysięcy piędździesiąc trzy

3.5730:3=1910
7012:4=1753
3712:2=1856 a przez piec wyjdzie z reszta wiec sie nie da


4. oBLICZ pamiętając o kolejności wykonywania działań

A) 81-(72-91:7)+ 26 * 5 = 81-(72-91:7)+130
=81-(72:13)+130
=81-5,5..+130
w przyblizeniu 205,5
B) 19 904 - 456 * 39+1428:14= 19 904-17784+102
2222
8 3 8
2010-03-06T17:18:57+01:00
Zadanie1
a)dwa tysiące pięćdziesiąt siedem
b)trzydzieści cztery tysiące pięćset jeden
c)dwieście czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia osiem
d)czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt trzy
zadanie2
Można zbudować 875 cyfr.

zadanie3
a)7512
b)7012
c)3712
liczby naturalne dzielą się(bez reszty)przez:
2-gdy jej cyfrą jedności jest:0,2,4,6,8.
3-gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3.
4-gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.
5-gdy jej cyfrą jedności jest 0 albo 5.
9-gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

zadanie5
a)81-(72-91:7)+26*5=81-59+130=22+130=152
b)19904-456*39+1428:14=19904-17784+102=2222
11 4 11
2010-03-06T21:36:32+01:00
Zad.1.
a)dwa tysiące pięćdziesiat siedem
b)trzydzieści cztery tysiace piećset jeden
c)dwieście czterdziesci trzy tysiace sto dwadzieścia osiem
d)czterdziesci tysiecy pięćdziesiat trzy
Zad.2.
4 2 4