Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T18:06:22+01:00
ZAPIS CZĄSTECZKOWY:
H₂CO₃ + 2 KOH → K₂CO₃ + 2 H₂O

ZAPIS JONOWY:
2 H⁺ + CO₃²⁻ + 2 K⁺ + 2 OH⁻ → 2 K⁺ + CO₃²⁻ + 2 H₂O (tlenki nie dysocjują)

ZAPIS JONOWY SKRÓCONY:
2 H⁺ + 2 OH⁻ → 2 H₂O
_______________________________________________________________

ZAPIS CZĄSTECZKOWY:
2 HCl + Ca(OH)₂ → CaCl₂ + 2 H₂O

ZAPIS JONOWY:
2 H⁺ + 2 Cl⁻ + Ca²⁺ + 2 OH⁻ → Ca²⁺ + 2 Cl⁻ + 2 H₂O (tlenki nie dysocjują)

ZAPIS JONOWY SKRÓCONY:
2 H⁺ + 2 OH⁻ → 2 H₂O
1 5 1