Odpowiedzi

2010-03-06T17:18:25+01:00
Rozgrzewka 1
1. Have you got your own room?
2. How do you get to school ?
3. Do you like your new house/ flat? ; What is your new
flat/house like?
Zadanie 1
1. D 2. B 3. E 4. C 5. F 6. G
Zadanie 2
1. A 2. B 3. C 4. B 5. B 6. C 7. A
Zadanie 3
Odpowiedzi przykładowe:
1. I can see that the room is in a mess – there are lots of
dirty clothes everywhere.
2. I think this person is really untidy.
I think this person does not like tidying his/her room.
I think he/she tidied this room a very long time ago.
I think this room has never been tidied yet.
3. I tidy my room every Saturday. I tidy up all my things
and put dirty clothes into the wash.

Zadanie 1
1. FALSE – w tekście jest informacja, że teraz domek jest
jedynie muzeum i że nikt w nim od dawna nie
mieszka (… it is only a museum. / People lived in the
house until 1900)
2. TRUE – właściciel wyprowadził się z domku, który
był dla niego za mały (The owner decided to move
out because he could not stand up in his own house.).
3. TRUE – w domku mogą przebywać jednocześnie
tylko cztery osoby (Only four people at a time can be
inside)
4. TRUE – ludzie wierzą, że domek jest nawiedzony
(Some people also think that the house has a ghost)
5. FALSE – domek nie jest otwarty dla zwiedzających
przez cały rok (The house is open every day from
April to October)
Zadanie 2
Odpowiedź B
Komentarz: Paul tłumaczy Helen, jak dotrzeć do jego
domu. (Here are the instructions to help you find my
new house…). W liście jedynie nawiązuje do swego
wcześniejszego zaproszenia, a więc odp. A jest
niewłaściwa. Wykluczyć należy również odp. C, gdyż
w swym liście Paul prosi Helen, by nie martwiła się
o prezent dla niego.
Rozgrzewka 3
1. Where can I try these trousers on? – clothes shop/
shopping centre
2. I would like a return ticket to Manchester please. –
railway station
3. Can I have a first class stamp please? – post office
4. Are you ready to order sir? – restaurant
5. Can I change some Euros here? – exchange office
Zadanie 3
1. D – in a shop: tabliczka wskazująca drogę do
przymierzalni
2. A – in a park: tabliczka infromująca o zakazie
wyprowadzania psów na trawnik
3. C – at a hotel: tabliczka wskazująca recepcję
4. E – at an airport: tabliczka wskazująca drogę
pasażerom, którzy nie mają bagażu do oclenia
1 5 1