Wisząca na nitce metalowa kulka o masie m=200g i promieniu r=3cm jest zanurzona w wodzie.

1. Oblicz gęstość metalu z którego wykonano kule.
2. Zaznacz i nazwij siły działające na kule
3. Oblicz wartość siły jaka wskaże siłomierz gdy kula jest zanurzona do połowy.
4. Oblicz ile razy zmieni się wartość siły wyporu gdy kule zanurzymy w wodzie.
5. 5. czy wartość siły wyporu zależy od głębokości na której znajduję się kula gdy cala jest pod powierzchnią wody.


Daje MAX :)
Proszę o odpowiedź
Odpowiedzi można zamieszczać w załączniku.
Jak komu wygodnie :)
Proszę aby zadanie 2 zamieścić w załączniku :)
To tyle.

Z góry dziękuje
i pozdrawiam

3

Odpowiedzi

2010-03-06T18:18:30+01:00
Zadanie 1
ρ = m/V
ρ = 200 g / (4/3)π(3 cm)³ = 200g /36π cm³ ≈ 1,769 g/cm³

zadanie 2
załącznik

zadanie 3
F = mg - Fw
Fw = ρgV/2
F = mg - ρgV/2 = g(m - ρV/2) = g(m - m/2) = mg/2
F = 9,81 m/s²*0,2 kg/2 = 0,981 N

zadanie 4
do połowy: Fw₁ = ρgV/2
cała: Fw₂ = ρgV

F₂/F₁ = 2

zadanie 5
ze wzoru: Fw = ρgV wynika, że nie, żadna zmienna nie jest uzależniona od h

jak masz pytania to pisz
2 5 2
2010-03-06T20:46:02+01:00
1. d = m/V
r = 3cm
V = (4/3) πr³ = (4/3)π * 3³ = (4/3)*27π = 36π

d = 200/36π = 1,77 [g/cm³]

2. załącznik:
czerwona strzałka - siła grawitacji
zielona strzałka - siła wyporu

3. musimy policzyć siłę wypadkową.

F = Fg - Fw
F = mg - ½dgV
F = g(m - ½dV)
(m = dV)
F = g(m - ½m)
F = g* ½m
F = ½mg

m=200g = 0,2kg
F = ½ * 0,2 * 10
F = 1 N

4. F₁/F₂ = dgV / ½dgV = 1/½ = 2
zmieni się dwukrotnie.

5. Nie, bo we wzorze nie ma nigdzie wartości głębokości.
1 5 1
2010-03-06T22:42:27+01:00
Wisząca na nitce metalowa kulka o masie m=200g i promieniu r=3cm jest zanurzona w wodzie.
dane:
m=200g=0,2kg
r=3cm=0,3dm
1. Oblicz gęstość metalu z którego wykonano kule.
d-gęstość
d=m/V
Vkulki=4/3 πr³
Vkulki=4/3 π*0,3³
Vkulki=0,036 π dm³
d=0,2kg/0,036 π dm³
d≈0,2kg/-0,113dm³
d=1,769kg/dm³

2. Zaznacz i nazwij siły działające na kule
zał.- spróbuję po raz pierwszy

3. Oblicz wartość siły jaka wskaże siłomierz gdy kula jest zanurzona do połowy.
F=Q-Fw
Q-ciężar i g=10m/s²
Fw-siła wyporu
F=mg-dg(1/2V)
F=0,2*10-1/2dVg dV=m
F=0,2*10-1/2*0,2*10
F=2-1
F=1N

4. Oblicz ile razy zmieni się wartość siły wyporu gdy kule zanurzymy w wodzie.
zmieni się 2 razy, bo będzie 2 razy większa objętość ( gdy zanurzymy całą względem tego przypadku, gdy będzie tylko połowa zanurzona)

5. 5. czy wartość siły wyporu zależy od głębokości na której znajduję się kula gdy cala jest pod powierzchnią wody.
nie zależy od głębokości- jedynie od gęstości cieczy i objętości kuli

Edytuje bo próbuje z tym załącznikiem się uporac- napisał mi, że 99%- wielkość nieduża prawie 100kB i nie wszedł, ???
już am 100% bmpale nad tym jakiś czerwony krzyżyk
UDAŁO się!