Czy patologie są zagrożeniem dla życia spolecznego np.alkoholizm, narkotyki, przemoc w rodzinie. Wypisać 5 patologii i udowodnić czy są czy nie są patologia.

warunki pracy powinna zawierać co najmniej 5 stron.
bardzo dziękuje za pomoc : )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:23:27+01:00
Tak, powoduje, że ludzie słabi psychicznie posuwają się do pewnych zachowań. Niektórzy ludzie traktują innych tak jak ich traktowano. np: Bite dziecko dochodzi do wniosku, że jest złe i do niczego się nie nadaje. Przedstawione wyżej patologie społeczne w dużym stopniu degradują nasze społeczeństwo i prowadzą do zaniku tradycji i kultury. Dlatego powinniśmy prowadzić do tego aby takich zachowań patologicznych było coraz mniej. Powinno się tworzyć jak najwięcej placówek , organizacji samorządowych, młodzieżowych aby zintegrować społeczeństwo a szczególnie młodych ludzi. W dzisiejszych czasach walka z patologiami jest szczególnie trudna ponieważ społeczeństwo polskie jest biedne a do takich zachowań najczęściej dochodzi w środowiskach o trudnej sytuacji ekonomicznej. Niemniej jednak uważam że walka z patologiami choć długotrwała to przynosi korzyści całemu społeczeństwu.
- prostytucjaProstytucja jest poważnym problemem społecznym. Jej rozmiar oraz znaczenie dla spójności społeczeństwa został zauważony w trakcie dokonującej się w Polsce transformacji ustrojowej po roku 1998. Wcześniej zjawisko to nie wzbudzało szczególnego zainteresowania środowisk naukowych, jak również było świadomie ukrywane przez tamtejsze władze. Prostytucja zwykle traktowana jest jak jeden z przejawów patologii społecznej, przy czym głównymi kryteriami zaliczenia jej do kategorii zachowań dewiacyjnych są związki z przestępczością i nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Zjawisko to uwarunkowane jest różnorodnymi czynnikami: społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i fizjologicznymi.
Dziś prostytucja spostrzegana jest w wielu aspektach: społecznym, psychologicznym i medycznym
W różnego rodzaju publikacjach znajdziemy podobne definicje tego zjawiska, bardziej lub mniej szczegółowe, które pomogą nam zrozumieć tą patologię społeczną.

dzieciobójstwo - Przemoc wobec dzieci nie sprowadza się jednak tylko do rękoczynów i nadużyć seksualnych. To także zaniedbywanie i niezaspokajanie ich podstawowych potrzeb. Do zachowań patologicznych można także zaliczyć dzieciobójstwo. Dochodzi do tego wówczas, gdy matka zabija noworodka pod wpływem silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu lub ze szczególnie trudną sytuacją osobistą. Za dzieciobójstwo matce grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Zamordowanie przez matkę rocznego dziecka nie będzie już dzieciobójstwem ale zwykłym zabójstwem.

- kradzież W ostatnich latach ma ona tendencję wzrostową. Nastolatkowie coraz częściej napadają na ludzi starszych lub słabszych. Ich zachowanie wynikać może z braku pieniędzy albo pracy. Takie zachowania są też często spowodowano brakiem zainteresowania rodziców którzy albo są pochłonięci wychowywaniem młodszych dzieci albo gonią za karierą.

- kazirodztwo Wyróżnia się kazirodztwo sytuacyjne, na tle psychopatologicznym, pedofilnym, homoseksualnym, patologii rodzinnej (najczęściej spotykane). W praktyce najczęściej stwierdzaną relacją kazirodczą jest relacja ojciec-córka. W bardzo wielu krajach (także w Polsce) karalne.

narkomania- Narkomania – „biała śmierć”, „śmierć w pigułce”. Od kilkudziesięciu lat w całym kraju, w powszechnie znanych dyskotekach, klubach, zakamarkach mieszkań, w parkach, na skwerach i placykach można kupić „działkę”. Stówka za „centka”. Prawdziwa śmierć na raty za pieniądze.
Narkomania zatacza coraz szersze kręgi – pojawia się już także na wsiach. Po środki odurzające sięgają już nawet dwunastoletnie dzieci. Codziennie w Polsce umiera kilku młodych narkomanów.
W potocznym rozumieniu narkomania jest to nałogowe, spowodowana wewnętrznym przymusem, zażywanie różnymi sposobami(połykanie, wstrzykiwanie, wdychanie) rozlicznych środków chemicznych po to, aby wprowadzić się w stan odurzenia.
Odurzenie wywołują jednakże środki różnego rodzaju. Mogą to być więc autentyczne narkotyki, takie jak np. morfina, amfetamina, heroina. Odurzanie się tymi środkami jest uznawane za właściwą narkomanię.
Wszelkie substancje narkotyczne powodują tzw. rausza, a także narastający stopniowo głód narkotykowy, świadczący o wytworzeniu się uzależnienia, oraz postępujące, w miarę zażywania środków, fizyczne i psychiczne wyniszczenie organizmu, które w konsekwencji prowadzi do śmierci.