1. Mirosława ma x lat. Nadzieja jest od niej o 6 lat młodsza. Zapisz w jak najprostszej postaci wiek Nadziei za 3 lata.
2. Uporządkuj jednomian KROKODYL.
3. Obwód kwadratu wynosi 8a² + 12b +4. Zapisz długość boku kwadratu.
4. Podstawa trójkąta ma długość x, a wysokość jest 8 razy dłuższa. Zapisz w postaci uporządkowanego jednomianu pole tego trójkąta.
5. Zapisz siedmiowyrazową sumę algebraiczną, która po redukcji przyjmie postać: x³ + 3xy.
6. Jaką sumę algebraiczną należy dodać do sumy 3y³ - 4y + 5x², aby otrzymać wyrażenie y?
7. Podaj obwód prostokąta o polu równym 10xy + 5x², jeśli jeden bok ma długość 5x.

Z góry dzięki za odpowiedzi.
Kto rozwiąże większą część zadań dostanie +10.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:31:20+01:00
1.mirosława (teraz): x
nadzieja (teraz): x-6
nadzieja za 3 lata: x-6+3=x-3

2.KROKODYL=DK^2LO^2RY (NIE WIEM W JAKIEJ KOLEJNOŚCI W ALFABECIE SĄ R I Y ALE CHYBA TAK)

3.(8a^2+12b+4)/4=2a^2+3b+1

4.P=0,5*x*8x=4x^2

5.np: xy+2xy+0,5x^3+0,25x^3+0,25x^3+xy-xy

6.y-(3y^3-4y+5x^2)=y-3x^3+4y-5x^2=-3x^3-5x^2+5y

7.b=(10xy+5x^2)/5x=2y+x
Obw=2*5x+2*(2y+x)=10x+4y+2x=12x+4y :)
6 4 6