Zad1.
Complete the phone conversation with 'll/won't or (be) going to.
Jack: Hi,Tim,what are you doing?
Tim: I 1._____wash my father's car.
Jack: Oh,there's no point-it 2._____rain.Come to the cinema with me instead.
Tim: But I haven't got any money.
Jack:No problem,I 3._______pay for you.
Tim: OK,I 4._______wash the car tomorrow.I'm sure Dad 5._____mind.Just a minute-I 6._____tell him.Dad,I 7.______see a movie with Jack.
Father:So you 8._____(not) wash my car today.
Tim: I promise I 9._______wash it tomorrow,I 10._____let you down.Jack,I 11._____meet you at the cinema in 15 minutes.Er,Dad,could you...?
Father: I don't believe it-you 12._____ash me to give you a ;ift to the cinema!

Zad2.
Match these words with their definitions.
adose apology forbidden frequently handsome honeymoon ignore lie nasty purpose
1)not allowed
2)opposite of nice
3)love very much
4)good-looking
5)holiday aftera wedding
6)often
7)aim or goal
8)something that isn't true
9)take no notice of
10)statement saying sorry
POMOCYYY DAMM NAJJJ:)!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T17:29:06+01:00
Zad.1
1-will
2-is going to
3-will
4-will
5-onn't
6-will
7-am going to
8-won't
9-will
10-will
11-am going to
12-will

zad.2
1-niedozwolone
2-przeciwieństwo do miły
3-kochać bardzo mocno
4-wyglądający dobrze
5-wakacje po ślubie (miesiąc miodowy)
6-często
7-do celu
8-coś nie jest zgodne z prawdą
9-zanotować coś
10-wyrażenie mówiące przepraszam

;D
;)) mam nadzieję że pomogłam ;)
4 2 4