Ogrzanie kawałka miedzi o 20 stopni C wymagało dostarczenia 22,8 kJ energii nasposób ciepła.Oblicz masę miedzi.Ciepło właściwe miedzi 380J/kg × stopień C
najlepiej było by gdybyscie napisali na krtce wyraźnie i przsłali na poczte ;]
[email protected]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:16:44+01:00