1.Samochód o masie 800 kg jedzie z prędkością 72 km/h . Oblicz energie kinetyczna samochodu.

2.Rowerzysta przebywa drogę równą 2000m.Ile wynosi wartość pracy , którą wykonał rowerzysta, jeżeli suma sił tarcia i oporów powietrza była równa 4 N.

Pomocy !

1

Odpowiedzi

2010-03-09T22:56:56+01:00
1.Samochód o masie 800 kg jedzie z prędkością 72 km/h . Oblicz energie kinetyczna samochodu.

72 km/h = 20 m/s

Ek = 800 * 20²/2 = 160000 J = 160 kJ

2.Rowerzysta przebywa drogę równą 2000m.Ile wynosi wartość pracy , którą wykonał rowerzysta, jeżeli suma sił tarcia i oporów powietrza była równa 4 N.

W = 4 * 2000 = 8000 J = 8kJ