Potzebne mi są dokładne daty trawnia epok literackich w POLSCE:


średniowiecze
renesans
barok
oświecenie
romantyzm
pozytywizm
młoda polska
XX lecie miedzywojenne
liter. II wojny śwaitowej
literatura wspołczesna

PS. bardzo prosze o NIE kopiowanie z internety, gdyż na kazdej stronie podane sa różne daty

2

Odpowiedzi

2010-03-06T17:35:58+01:00
Średniowiecze-(Europa) V-XIV w. (Polska) X-XV w.
Renesans(Odrodzenie) XVI w.
Barok XVII
Oświecenie XVIII
Romantyzm 1822-1863r.
Pozytywizm 1863-1890r.
Młoda Polska 1890-1918r.
Dwudziestolecie międzywojenne 1918-1939r.
Współczesność 1939r-do dziś

Mnie w szkole podawał to nauczycielka czyli, że informacje potwierdzone.
43 4 43
2010-03-06T17:36:29+01:00
Średniowiecze: epoka w kulturze europejskiej trwająca ok. 1000lat.Od V-XV wieku,a w Polsce trwała ok.500lat od X-XV wieku.
Renesans:Rozwinął się w Europie w XVI wieku
Barok: od końca XVI wieku do połowy XVIII wieku.
Dzieli się na 3 okresy:
-wczesny barok-ostatnie dwudziestolecie XVI w. i początek wieku XVII,
-rozkwit kultury barokowej-lata 1620-1680
-zmierzch baroku-1680-1730
Oświecenie:
przypada na koniec XVII w i trwa do początku wieku XIX.W Polsce rozpoczyna się w 1764-1822
Romantyzm:
od lat 90.XVIIIw.-lat 40.XIXw.W Polsce za umowną date przyjmuję się 1822 rok, a kończy ten okres 1863 rok.
Dwudziestolecie międzywojenne-lata 1918-1939
25 3 25