1.Korzystając z atlasu lub dostępnych ci źródeł, wypisz nazwy jednostek geologiczno-tektonicznych, w obrębie których leżą wymienione poniżej krainy geograficzne.
a)Kotlina Sandomierska
b)Nizina Podlaska
c)Pojezierze Wielkopolski
d)Kotlina Kłodzka
e)Bieszczady
f)Pojezierze Suwalskie
g)Nizina Szczecińska

2. Zadane jest związane z ŁĘCZNĄ (pisać tylko z tą miejscowością)
a) rodzaje skał występujących w pobliżu Twojej miejscowości
b)surowce mineralne znajdujące się w Twoim regionie

3. Opisz krótko procesy, które doprowadziły do powstania złóż.
a) węgla kamiennego
b) soli kamiennej

4.Wykonaj poniższe zadania.
a) Na podstawie mapy okolic jeziora Ostrzyckiego
-odczytaj i wpisz wysokość bezwzględną Wieżycy
-oblicz i wpisz różnicę wysokości pomiędzy brzegiem jeziora Ostrzyckiego a szczytem Wieżycy
-oblicz i wpisz długość i szerokość jeziora ostrzyckiego
-określ kształt jeziora ostrzyckiego
-opisz krótko cechy krajobrazu okolic Wierzycy. Scharakteryzuj roślinność i wymień skały występujące w tym regionie
b)Na podstawie mapy okolic Morskiego Oka
-odczytaj i wpisz wysokość bezwzględną Rysów
-oblicz i wpisz różnicę wysokości pomiędzy brzegiem jeziora morskiego Oka a szczytem Rysów
-oblicz i wpisz różnicę wysokości pomiędzy brzegiem Czarnego Stawu a szczytem Rysów
-oblicz długość i szerokość Morskiego Oka
-scharakteryzuj kształt Morskiego OkaJak ktoś posiada ćwiczenia Gimnazjum Geografia Odkrywamy świat zgodnie z NOWĄ podstawą Programową część2. to są to strony15,16,17.
Posiadaczy proszę takrze o podanie odpowiezi na potpunkt c ze strony 18, zad4/19 zad5,6,1,2,3,4/20,21,22


Daje Naj!!!!!!!!!!
Szybko pilne na poniedziałek:)))
Dziękuje:))
Opłaca się:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:08:58+01:00
1.
a)Kotlina Sandomierska - Kotliny podkarpackie
c)Pojezierze Wielkopolski - Pojeziarza Polskie
d)Kotlina Kłodzka - Przedgórrze sudeckie
e)Bieszczady - Karpaty
f)Pojezierze Suwalskie - Pojeziarza polskie
g)Nizina Szczecińska - Pobrzeża

2.
a) granity
b) węgiel kamienny

3.
węgiel kamienny - skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu.

sól kamienna - Jest produktem krystalizacji wód morskich lub słonych jezior. Tworzy wykwity na pustyniach. Jest obecny również wśród ekshalacji wulkanicznych. Powstają przeważnie w rejonach Ziemi charakteryzujących się ciepłym klimatem.

4.
a)
- 415 m n.p.m.
- 225,6m
- 6,4 × 0,8 km
- jezioro rynnowe
- Jezioro Ostrzyckie położone jest w najatrakcyjniejszej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego u podnóża Wieżycy i stanowi część szlaku wodnego "Kółko Raduńskie". Wzdłuż wschodniej linii brzegowej jeziora przebiega Droga Kaszubska, a samo jezioro w kształcie podkowy opasa znajdujący się na zachodnim brzegu rezerwat przyrody Ostrzycki Las i poprzez wąskie przesmyki wodne łączy się z jeziorami Potulskim i Brodnem Wielkim. Głównymi skałami są piaski i żwiry, a roślinnością - Bory sosnowe.

b)
- 2503 m n.p.m.
- 1108m
- 920m
- 862 × 566 m
- karowo-morenowe

Mam nadzieję, że nadal aktualne zadanie :)

44 4 44