Odpowiedzi

2010-03-06T22:59:51+01:00
– geometria zlewni,
– rzeźba terenu zlewni,
– sieć rzeczna i warunki drenażu,
– warunki glebowo-litologiczne (przepuszczalność podłoża),
– pokrycie terenu (użytkowanie obszaru zlewni).