Zadanie 1.
Rozwiąż układy równań metodą:
a) podstawiania
pierwszy przyklad:
x + 2y = 3
2x + 3y = 7

drugi przykład:
4x - 3y = - 10
2x + y = -18

b) przeciwnych wspólczynników
pierwszy przykład:
x - y = 1
2x + 3y = 7

drugi przykład:
2x - y = - 10
2x 3y = -18

c)graficznie (narysować proste w układzie wspólrzędnych i odczytać wspólrzędne punktu , będące rozwiazaniem układu):

pierwszy przykład:
x + y = 2
x - y = 0

drugi przykład:
0,5 + y = 2
x + y = 3


Zadanie 2.
W Ciągu ilu dni może wykonać pewną pracę 4 robotników , jeśli 3 robotników pracujących z taka samą wydajnością wykonuje pracę w ciągu 24 dni?

Zadanie 3.
Dwa prostokąty są podobne . Skala podobieństwa wynosi ⅕. Boki większego prostokąta wynosza 10 i 15 cm. Jakie długości mają boki mniejszego prostokata ? Ile wynosi stosunek ich pol?

Zadanie 4.
Dany jest prostokąt o bokach długosci 3,56. Oblicz obwód trójkąta podobnego w skali 3.

ProSZe o OliCzeNIa...

Prosze o pomoc =)

3

Odpowiedzi

2010-03-06T18:23:43+01:00
Zad1.
1)
x + 2y = 3
2x + 3y = 7

x=3-2y
2(3-2y)+3y=7

x=3-2y
6-4y+3y=7

x=3-2y
-y=1

x=3-2y
y=-1

x=3+2
y=-1

x=5
y=-1

___________
4x - 3y = - 10
2x + y = -18

4x - 3y = - 10
y=-18-2x

4x-3(-18-2x)=-10
y=-18-2x

4x+54+6x=-10
y=-18-2x

10x=-64
y=-18-2x

x=-6.4
y=-18-12.8

x=-6.4
y=-30.8

b)
x - y = 1
2x + 3y = 7

x+2y=8

x=8-2y

x=8-2y
2(8-2y) + 3y = 7

x=8-2y
16-4y+3y=7

x=8-2y
-y=-9

x=8-2y
y=9

x=8-18
y=9

x=-10
y=-9

__________

zadanie2.

4robotników - x dni
3 robotników - 21dni

4x=72
x=18
odp: 4 robotników wykona tą pracę w 18 dni.
_______

zadanie3

zadanie3
Pole wiekszego prostokata=10*15=150
Boki mniejszego prostokata= 10*⅕=2 i 15*⅕=3
Pole mniejszego=2*3=6
Stosunek ich pól= 6/150=0,04

zadanie 4 nie wiem

2010-03-06T18:50:39+01:00
Zadanie 1.
Rozwiąż układy równań metodą:
a) podstawiania
pierwszy przyklad:
{x + 2y = 3
{2x + 3y = 7
{x=3-2y
{2(3-2y)+3y=7
{x=3-2y
{6-4y+3y=7
{x=3-2y
{-y=7-6
{x=3-2y
{-y=1 /:(-1)
{x=3-2y
{y=-1
{x=3-2×(-1)
{y=-1
{x=3+2
{y=-1
{x=5
{y=-1

spr.
x+2y=3
5+2×(-1)=3
5-2=3

drugi przykład:
{4x - 3y = - 10
{2x + y = -18
{4x-3y=-10
{2x=-18-y
{4x-3y=-10
{x=-9-1/2y
{4(-9-1/2y)-3y=-10
{x=-9-1/2y
{-36-2y-3y=-10
{x=-9-1/2y
{-5y=-10-36
{x=-9-1/2y
{y=2 + 7,2=9,2
{x=-9-4,6=-13,6

b) przeciwnych wspólczynników
pierwszy przykład:
{x - y = 1 /×(-2)
{2x + 3y = 7
{-2x+2y=-2
{2x+3y=7
5y=5 /:5
y=1

2x+2y=7
2x=7-3y
2x=7-3×1
2x=4 /:2
x=2

{x=2
{y=1

spr.
2x+3y=7
2×2+3×1=7
4+3=7
7=7Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T19:30:26+01:00
Zadannie1
a. x+2y=3
2x+3y=7

x=3-2y
2(3-2y)+3y=7

x=3-2y
6-4y+3y=7

x=3-2y
y=-1

x=5
y=-14x-3y=-10
2x+y=-18

4x-3(-18-2x)=-10
y=-18-2x

10x=-64
y=-18-2x

x=-6.4
y=-18-12,8

x=-6,4
y=-30,8

b.
x-y=1 /*3
2x+3y=7

3x-3y=3
2x+3y=7
/dodanie stronami/
5x=10
x=2

2-y=1
y=1

x=2
y=12x-y=-10 /*3
2x+3y=-18

6x-3y=-30
2x+3y=-18
/dodanei stronami/
8x=-48
x=6

12-y=-10
y=22


c.
pierwszy przykład:
x +y=2
x-y=0

y=-x+2
y=x

drugi przykład:
0,5+y=2
x+y=3

y=1,5
y=3-x
no i nie namaluje Ci niestety bo nie mam jak


zadanie2
3robotnikow-24dni
4robotnikow-xdni

96=3x
x=32dni

zadanie3
Pole wiekszego prostokata=10*15=150
Boki mniejszego prostokata= 10*⅕=2 i 15*⅕=3
Pole mniejszego=2*3=6
Stosunek ich pól= 6/150=0,04

zadanie4
nie rozumiem tresci zadania;)