Odpowiedzi

2010-03-06T17:44:01+01:00
Temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0°C = 273,152519 K
temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K
gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna)
barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w warstwach wielometrowych niebieska)
mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna)
zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna)
twardość (woda chemicznie czysta: 0)
1 1 1
2010-03-06T17:44:42+01:00
Fizyczne :
-ciecz
-bezbarwna
-bezwonna
-zmienia swoje stany skupienia ma ich 3 ciekły (deszcz), stały (lód), gazowy(para wodna)


chemiczne:
-reaguje z metalami
-jest rozpuszczalnikiem
-nie pali się
1 3 1