Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T18:33:48+01:00
Skały magmowe
Skały magmowe swoje powstanie zawdzięczają zjawiskom wulkanizmu i plutonizmu, podczas których magma zastyga pod albo na powierzchni Ziemi.
****
Skały wulkaniczne
mogą powstawać bezpośrednio z lawy (skały wylewne) lub z materiału gwałtownie wyrzuconego w powietrze przez wulkan
****
Skały żyłowe
krystalizują na niewielkich głebokościach w otoczeniu starszych skał
****
Skały głębinowe
skały magmowe, których stygnięcie i krystalizacja odbywały się pod powierzchnią Ziemi
****
Skały okruchowe
skały klastyczne – odmiana skał osadowych. W ich składzie dominuje materiał allogeniczny.
****
Skały osadowe
jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne
****
Skały chemogeniczne - skały osadowe powstałe poprzez wytrącanie się i krystalizację minerałów z roztworów wodnych. Przykładami takich skał są sól kamienna i gipsy.
****
Skały metamorficzne
jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską, powstałe ze skał magmowych bądź osadowych na skutek przeobrażenia pod wpływem wysokich temperatur lub wysokiego ciśnienia oraz związanych z nimi procesów chemicznych. Metamorfizm powoduje zmiany składu mineralnego i chemicznego skał oraz jej struktury i tekstury.
1 5 1