Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T09:27:18+01:00
W danej miejscowości powinno być tyle miejsc pracy aby :
- mieszkańcy mogli znaleźć prace w swoim mieście i nie szukali jej poza granicami miasta lub państwa
- nie powstawało zjawisko bezrobocia

czyli powinna zostać zachowana zasada równowagi.

Ilość miejsc pracy = ilość bezrobotnych (chętnych i zdolnych do pracy)