Interpretacja wiersza Testament mój" J. Słowackiego:

1. Kim jest adresat wiersza "Testament mój" ? Do kogo poeta kieruje swój utwór?
2. Jak Słowacki postrzega swoje życie? Spróbuj na podstawie wiersza scharakteryzować poetę.
3. Sformułuj przesłanie testamentu" poety. Czy jest ono prośbą, poleceniem, żądaniem? Jak rozumiesz słowa: :Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec" ?
4. Jak Słowacki pojmuje rolę swojej poezji? Jakie metafory używa na określenie poety? Zinterpretuj przeciwstawienie : "zjadacze chleba" -"anioły" .
5. Jakie relacje między poetą a czytelnikiem ustanawia utwór ?
3. Zinterpretuj tytuł wiersza. Wskaż cechy utworu, które zbliżają go do testamentu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T19:13:42+01:00
Przesłanie J.Słowackiego w wierszu
do przyjaciół i do potomnych
o poecie można powiedzieć, żę nie miał dziecka, ze kochał swoją Matkę, że czuję się w jakiś sposób nie doceniony, nikt w tym kraju się o niego nie pyta, poświęcił się bardzo dla Ojczyzny, jest samotny, czuję się wędrowcem,pielgrzymem, nie jest pewny swojego pochówku, i swego losu
siła fatalna-nieunikniona poezja słowacki jest przekonany żę ta poezja pozostanie i odegra bardzo ważna rolę
zjadaczy chleba-zostawia swą twórczość, poezję.Poezja zamieni w anioła czy uwrażliwi, potrzebne jest zło woli i walki
42 2 42