Zad.1.Na spoczywające ciało o masie m=500g działa siła F=5N przez czas t=10s.
Jaką prędkość uzyska ciało ? Ile wyniesie droga przebyta przez ciało ?
Jaka będzie prędkość średnia?

Zad.2.Oblicz wartość siły pod działaniem której ciało o masie m=20kg uzyskało prędkość v=100 m/s w czasie t=5s.

Zad.3.Jaką siłą musi działać lokomotywa, aby pociąg o masie m=600 t zwiększył prędkość z v1=5km/h do v2=77km/h w czasie t=5 minut?

Zad.4.Człowiek znajdujący się w łódce rzuca kamień o masie 2kg z prędkością 10m/s w tył łódki.Masa człowieka i łódki wynoszą razem 100kg. Z jaką prędkością i w którą stronę popłynie łódka ?

Zad.5.Przy zderzeniu wózków jadących wzdłuż jednej prostej prędkość jednego z nich zmieniła się o 0,2m/s, a drugiego o 0,6m/s.Masa większego wózka wynosi 0,12kg.Jaka jest masa drugiego wózka ?

Zad.6.Jaka jest masa pocisku poruszającego się z prędkością 800m/s jeśli jego pęd wynosi 16kgm/s ?

Zad.7.Wózek o masie 0,2 kg zmienił swój pęd o 5 kgm/s. O ile zmieniła się prędkość tego wózka?

Zad.8.Mężczyzna o masie 70kg skacze z pomostu z poziomą prędkością 4m/s do łódki o masie 130 kg.Łódka stała przy pomoście nieruchomo;
a)oblicz z jaką prędkością mężczyzna oddala się z łódką od brzegu?
b)jeżeli tarcie o wodę i powietrze pominąć , jak daleko odpłynęła łodź w ciągu 2s od momentu w którym mężczyzna do niej wskoczył?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T20:37:52+01:00
1.

m = 500g = 0,5kg
F = 5N
t = 10s

a = F:m
a = 5N:0,5kg = 10m/s^

V = a*t
V = 10m/s^*10s = 100m/s

S = at^:2
S = 10m/s^*10s*10s:2 = 1000m:2 = 500m

V = S:t
V = 500m:10s = 50m/s


2.

a = ΔV:t
a = 100m/s:5s = 20m/s^

a = F:m

F = a*m
F = 20m/s^*20kg = 400N


3.

a=ΔV:t

ΔV = 77km/h-5km/h = 72km/h = 20m/s
t = 5min = 300s

a = 1/15 m/s^

F=a*m

m = 600t = 600000kg
F = 1/15m/s^*600000kg = 40000N = 40kN


4.

(2kg*10m/s):100kg = (20:100)m/s = 0,2m/s
popłynie do przodu.


5.

0,2x = 0,12*0,6
0,2x = 0,072 |:0,2
x = 0,6 [kg]


6.

16kg*m/s:800m/s = 0,02kg = 2dag = 20g


7.

5kg*m/s:0,2kg = 25m/s


8.

a)
(70kg*4m/s):(70kg+130kg) = (280:200)m/s = 1,4m/s

b)
S = V*t
S = 1,4m/s*2s = 2,8m