Odpowiedzi

2010-03-06T18:06:58+01:00
1812-1859 r. Urodził się w Paryżu i tam umarł.Dzieciństwo jednak spędził w Polsce,na przemian w Warszawie i Opiniogórze,majątku rodzinnych hrabiostwa Krasińskich.Do 14 roku życia pobierał nauki w domu,potem chodził do Warszawskiego liceum.Wstąpił na wydział prawa na uniwersytecie w Warszawie.Przerwał naukę w 1829 roku na skutek bojkotu jego osoby przez kolegów ze studiów - Krasiński nie chciał uczestniczyć w antyrosyjskiej manifestacji patriotycznej.Postawa bierności politycznej była wynikiem specyficznej relacji między nim a jego ojcem,hrabią Wincentym Krasińskim.Jego ojciec nie bardzo akceptował jego zdolności poetyckie i załatwił mu na dworze carskim stanowisko.Dopiero w tym momencie poeta przeciwstawił się ojcu i poprosił cara o pozwolenie na opuszczenie Rosji.Na emigracji,która była niezależnym wyborem Krasińskiego powstały najznakomitsze dzieła poety : "Nie-boska komedia" "Irydion" "Psalmy przyszłości)