Zad 1 dwu osobowa ławka kosztuje 399 złotych a kszesło 68 złotych .
Ile trzeba zapłacić za ławki i krzesła do pracowania języka polskiego jeśli mają w niej być miejsca dla 30 uczniów ?


Zad 8 Telewizor kosztuje 4996 złotych .Przy kupnine klijent może wpłacić 100 złotych a resztĘ w 12 ratach . Jaka jest wysokość Raty ?
Zad 17

Olek zbiera znaczki i wczoraj policzył że ma już łącznie 189 znaczków angielskich Francuskich i hiszpańskich .Francuskich ma dwa razy więcej niż hiszpańskich a angielskich o 39 mniej niż a Francuskich i hiszpańskich Razem .Ile ma znaczków Każdego rodzaju
zAD 9 nAJDŁUŻSZĄ ŻEKĄ aZJI JEST jANGCY -Na ona 6300 km.
nAJDŁUŻSZA RZEKA eUROPY TO wOŁGA kTÓRA JEST kRÓTSZA OD jANGCY AŻ 2769 KM. Z koleji Nik bĘDĄCYM nAJDŁUŻSZĄ RZEKĄ aFRYKI.jEDST O 371KM DŁUŻSZY OD jANGCY . nATOMIAST amazonka która jest najdłuższą żeką Ameryku połódniowej jest o 2906 km dłuższa od wołgi .WyznaczDługość wszystkich rzek i wypisz je od najkrótrzej do najdłuż szej

3

Odpowiedzi

2010-03-06T18:31:28+01:00
Zad 1
399zł * 15 = 5985zł
68zł * 30 = 2040zł
5985zł + 2040zł = 8025zł

odp. za ławki i krzesła trzeba zapłacić 8025zł


Zad. 8
4996zł - 100zł = 4896zł
4896zł : 12 = 408zł

odp. wysokość jednej raty to 408 zł


zad. 17
f - znaczki francuskie
h - znaczki hiszpańskie
a - znaczki angielskie

a+h+f=189
2f=h
a=h+f-39

h=189-f-a
2f=189-f-a
a=189-f-a+f-39

3f+a=189
2a=150
a = 75

3f=114
f=38

h= 189-38-75=76

odp. znaczków francuskich jest 38, hiszpańskich 76 a angielskich 75.


Zad. 9
Jangcy ---> 6300km
Wołga ---> 6300km - 2769km = 3531km
Nil ---> 6300km + 371km = 6671km
Amazonka ---> 3531km + 2906km = 6437km

od najkrótszej do najdłużej:
Wolga, Jangcy, Amazonka, Nil
1 5 1
2010-03-06T18:56:29+01:00
Zad.1
30:2= 15
15*399zł=5985
30*68zł=2040
5985+2040= 8025 zł -- tyle trzeba zapłacić

zad.8
4996-100=4896 zł
4896:12=408 zł --------- wysokość raty

zad.
Francuskie-2x /76
Hiszpańskie- x /38
Angielskie-(x+2x)-39 /75
Razem - 189

2x+x+(x+2x)-39=189
2x+x+x+2x-39=189
6x=189+39
6x=228 / :6
x=38

zad.9
Jangcy - 6300 km
Wołga - 3531 km
Nik - 6671 km
Amazonka - 6437 km

Nik,Amazonka,Jangcy,Wołga
2010-03-06T18:58:01+01:00
Zad 1. 15*399 + 30*68= 5985 + 2040= 8025 zł.
zad 8. 4996 - 100 = 4896
4896:12= 408 - wysokość jednej raty.
zad 12.
189 - liczba wszystkich znaczków
x - znaczki hiszpańskie
2x - znaczki francuskie
2x +x - 39 - znaczki angielskie
x + 2x + (2x+x-39) = 189
6x - 39 = 189| + 39
6x = 228| :6
x=38
38 - znaczków hiszpańskich.
76 - znaczków francuskich
75 - znaczków angielskich

zad.9
Jangcy - 6300 km
Wołga - 6300-2769=3531 km
Nil - 6300+371 = 6671 km
Amazonka 3531+2906= 6437 km
Od najkrótszej do najdłuższej:
1. Wołga
2. Jangcy
3. Amazonka
4. nil