2.rowerzysta rusza ruchem jednostajnie przyspieszonym i w czasie 5s przebywa drogę 250 cm. oblicz prędkość końcowa rowerzysty.

3.w jakim czasie od chwili rozpoczęcia ruchu ciało przebyło drogę 16m, poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a=0,08 m/s2 ?

4. Motocykla rusza ruchem jednostajnie przyspieszonym i na drodze 125m osiąga prędkość 90km/h. Po jakim czasie uzyskał on te prędkość i jakie bylo jego przyspieszenie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T18:45:16+01:00
Zad. 2

Wzór:
v = a * t

Dane:

a = 250
t = 5

Szukane:

v = ?

Obliczenie:

250 * 5 = 1250 m/s

Odp.: Prędkość końcowa rowerzysty wynosi 1250 m/s4 3 4